Poniedziałek 08:5826.09.2022

DZIŚ SĄ IMIENINY: Justyny, Cypriana, Euzebiusza

 
Związek Gmin Radomka
Witamy na naszej nowej stronie internetowej Związku Gmin Radomka.
 
 

AKTUALNOŚCI

13 Wrzesień 2022

XVII Rowerowy Zlot Gwieździsty

XVII Rowerowy Zlot Gwieździsty to impreza plenerowa, w której uczestniczy młodzież szkolna z terenu Związku Gmin Radomka. Grupa rowerowa, prawie 400-osobowa spotyka się na wspólnym pikniku na malowniczej polanie przy zaporze czołowej Zbiornika Wodnego w Domaniowie, gdzie czeka na uczestników wspaniała zabawa oraz gorący posiłek.

Zlot Gwieździsty integruje środowiska gminne Związku, przybliża walory turystyczne gmin oraz popularyzuje kolarstwo jako jedną z form rekreacji ruchowej oraz środek bezpiecznego i ekologicznego transportu.

Podczas pikniku organizowany będzie konkurs wiedzy na temat Związku Gmin „Radomka” oraz konkurs wiedzy o powiecie radomskim. Imprezie towarzyszyć będzie pokaz akrobatyki rowerowej połączone ze sztuką cyrkową, szkoła bezpiecznej jazdy na rowerze oraz wiele innych atrakcji.

Adresaci przedsięwzięcia: Uczniowie szkół podstawowych z terenu Związku Gmin Radomka (gm. Jedlińsk, gm. Przytyk, gm. Wolanów, gm. Wieniawa, gm. i miasto Przysucha, gm. Zakrzew) – 400 osób.

Wydarzenie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronem honorowym akcji jest Starosta Radomki Waldemar Trelka.

6 Maj 2022

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin ,,Radomka”

 
Zarząd Związku Gmin „Radomka” ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin „RADOMKA”.
Liczba etatów :  1/2 
Miejsce pracy: Budynek Urzędu Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk
 
Główne obowiązki:
Prowadzenie biura związku
·        Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Organizowanie imprez, konkursów, akcji
Protokołowanie posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu Związku.
Wymagania:
1.     wykształcenie wyższe,
2.     obywatelstwo polskie,
3.     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4.     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
 z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5.     umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
6.     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7.     dyspozycyjność,
8.     umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
9.     prawo jazdy kat. B.
Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2. Życiorys (cv).
3. List motywacyjny.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe.
5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata: o posiadaniu zdolności
    do czynności  prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.
6. Klauzula i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.  Z wybranym
kandydatem zostanie podpisana umowa na okres próbny tj, na 6 miesięcy. Jeżeli wykonywanie
obowiązków nie będzie budzić zastrzeżeń pracodawca podpisze umowę z pracownikiem
na czas nie określony.
Dokumenty należy składać do dnia  20.05.2022 roku w Urzędzie Gminy w Przytyku
pok. Nr 35 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego
w Związku Gmin „Radomka„. 
Inne informacje :
         1. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
         2. Osoby , których oferty zostaną odrzucone , nie będą powiadamiane.
         3. Oferty , które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą
             rozpatrywane.
         4. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
         5. Informacje o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będą umieszczone
             na stronie internetowej Związku Gmin „Radomka”  

                                                               Przewodniczący Zarządu
                                                                                 /-/Dariusz Wołczyński

 

20 Styczeń 2022

Konkurs Fotograficzny „Cztery pory roku w dolinie Radomki”

Związek Gmin „ Radomka” serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Cztery pory roku w dolinie Radomki”. Tematem prac jest wykonanie aktualnych prac fotograficznych ukazujących atrakcyjne miejsca pod względem turystycznym, kulturowym czy zabytkowym w otoczeniu przyrody w jednej z pór roku identyfikujące daną gminę z terenu Związku Gmin „Radomka”. Nagrodzone zdjęcia zostaną wykorzystane do stworzenia i wydania kalendarza na 2023. Głównym celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i motywowanie do doskonalenia umiejętności fotograficznych przy jednoczesnym poszukiwaniu wyjątkowych miejsc oraz zachęceniu do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych wśród dzieci i młodzieży.
Więcej informacji w regulaminie.

8 Grudzień 2021

Odnowienie oznakowania szlaku rowerowego na terenie Związku Gmin „Radomka”

Związek Gmin „Radomka” w bieżącym roku odnowił oznakowanie istniejących szklaków rowerowych, które powstały w 2003 r. Przez ostatnie lata infrastruktura drogowa znacznie się zmieniła na naszym terenie. Zarząd Związku podjął decyzję o uaktualnieniu przebiegu szlaków. Obecna trasa w formie pętli przebiega przez wszystkie gminy Związku tj. Jedlińsk, Przytyk, Wieniawa, Przysucha, Wolanów i Zakrzew.  Szlak o długości 125 km znajduje się na drogach o niskim natężeniu ruchu, a jednocześnie przebiega przez miejsca atrakcyjnie turystycznie dla poszczególnych gmin.

20 Grudzień 2019

Konkurs „EKO-ozdoby świąteczne”

        W dniu 18 grudnia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku odbyła się wystawa prac plastycznych, która podsumowała tegoroczny Konkurs „EKO – ozdoby świąteczne”.  Do udziału w nim zaproszono uczniów 6 szkół podstawowych  z terenu Związku.
          Organizatorem był Związek Gmin „Radomka” zrzeszający gminy Przysucha, Wieniawa, Przytyk, Wolanów, Zakrzew i Jedlińsk. Jednym z zadań Związku jest edukacja ekologiczna oraz propagowanie ochrony przyrody. Tematem przewodnim konkursu było wykonanie ekologicznych ozdób świątecznych. Pomysł oraz technika wykonania jest dowolna, jednak ozdoby świąteczne MUSZĄ być wykonane z surowców wtórnych ( np. opakowań papierowych, szklanych, plastikowych, gazet, puszek itd.) .
Konkurs przeprowadzany jest w 5 kategoriach:
 I - eko choinka – dla klas I-III
 II - eko ozdoba choinkowa – dla klas I-III
III - eko szopka bożonarodzeniowa – dla klas IV-VIII
IV - eko stroik świąteczny - dla klas IV-VIII
V – szkoła, która dostarczyła najładniejsze prace
          Wystawa jest podsumowaniem konkursu pt. „EKO-ozdoby świąteczne” , która miała przede wszystkim na celu promocję wśród dzieci i młodzieży zachowań ekologicznych, a w szczególności: poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie prawidłowego segregowania odpadów, rozpowszechnianie wiedzy odnośnie pozyskiwania surowców wtórnych, późniejszego ich wykorzystania, uświadamianie możliwości powtórnego wykorzystania zużytych materiałów (odpadów), propagowanie idei recyklingu, rozwijanie uzdolnień plastycznych z wykorzystaniem materiałów odpadowych w działaniach artystycznych.
          Inaugurację wystawy rozpoczął Wójt gminy Wolanów – Ewa Markowska – Bzducha, witając przybyłych gości oraz uczestników. Wszyscy zebrani mogli podziwiać prace wykonane przez uczniów, którzy doskonale poradzili sobie z tym zadaniem. Uczniowie gościnnej szkoły z PSP Mniszek zaprezentowali przedstawienie na temat segregacji odpadów.
        Nadeszła upragniona chwila wręczenia nagród laureatom konkursu. Lista nagrodzonych wyglądała następująco:
Kategoria - eko choinka – dla klas I-III
I miejsce – Karolina Gołuch kl. 3 PSP we Wrzosie
II miejsce – Lena Dyderska kl. 2 PSP nr 1 w Przysusze
III miejsce – Zuzanna Jankowska kl. 1 PSP w Mniszku
Kategoria - eko ozdoba choinkowa – dla klas I-III
I miejsce – Antonina Stawicka kl. 2 PSP nr 1 w Przysusze
II miejsce – Maja Dębska kl. 3B PSP w Wieniawie
III miejsce – Karol Jakubowski kl. 2 PSP w Mniszku
Kategoria - eko szopka bożonarodzeniowa – dla klas IV-VIII
I miejsce – Roksana Pieczeniak kl. 6 PSP we Wrzosie
II miejsce – Bartłomiej Włodarczyk kl. 5A PSP w Mniszku
III miejsce – Adam Sadowski, kl. 5 PSP nr 1 w Przysusze
Kategoria - eko stroik świąteczny - dla klas IV-VIII    
I miejsce – Oskar Tokarski, kl. 6 PSP nr 1 w Przysusze
II miejsce – Aleksandra Małysa kl. 5 PSP w Zakrzewie
III miejsce – Błażej Minda, kl. 7 PSP w Mniszku
Kategoria szkoły
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty
w Mniszku
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego we Wrzosie
          Związek Gmin „Radomka” ufundował nagrody dla wszystkich uczestników za pierwsze miejsce laureaci otrzymali 10 – calowy tablet, za drugie urządzenie wielofunkcyjne, za trzecie aparat typu polaroid. Pozostali uczestnicy odebrali nagrody pocieszenia w postaci bezprzewodowych słuchawek. Szkoła w Przysusze otrzymała projektor multimedialny z ekranem, szkoła z Mniszka zestaw krzeseł, PSP z Wrzosu kosiarkę spalinową, szkoła z Wieniawy i Bierwiec przenośne nagłośnienie, natomiast PSP z Zakrzewa bezprzewodowy mikrofon oraz głośniki do komputera. W tegorocznym konkursie dyrektorzy szkół sami decydowali o wyborze nagrody.
           Widząc zaangażowanie dzieci oraz nauczycieli w powyższe zadanie , wierzymy iż była to słuszna inicjatywa propagująca ochronę środowiska, dlatego będziemy się starać nadał je organizować poruszając nowe tematyki proekologiczne.

30 Lipiec 2019

Związek Gmin Radomka partnerem WOLANOW FOOD FESTIVAL

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 

„Wolanow Food Festival”
Projekt realizowany przez Gminę Wolanów w partnerstwie z:
Gminą Potworów
Związkiem Gmin ,,Radomka”
Stowarzyszeniem LGD ,,Razem dla Radomki”

oraz
we współpracy z 4 dodatkowymi partnerami z innych województw:
LGD ,, Zielony Pierścień”( woj. lubelskie)
LGD Dolina Pilicy (woj. łódzkie)
LGD „ Razem na Piaskowcu” (woj. świętokrzyskie)
LGD Korona Północnego Krakowa (woj. małopolskie)

Czas realizacji operacji od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Łączna kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 177 120,00 zł

Celem operacji pn. „Wolanów Food Festival” jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich a przez to identyfikacja i promocja produktów i potraw z różnych regionów kraju, osadzonych w tradycji kultury polskiej, wytwarzanych od lat tymi samymi metodami i według tych samych receptur. Dla mieszkańców tych obszarów bardzo ważne jest zachowanie lokalnych specjałów, tak by nie odeszły w zapomnienie i nie zostały wyparte przez szybko wytwarzaną przemysłową żywność. Ważne jest wykorzystanie lokalnych, tradycyjnych surowców oraz przyrządzanie dań według tradycyjnych receptur i przepisów. Bardzo istotne jest zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnego źródła dochodu. Priorytetem w operacji jest wspieranie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.
 

Operacja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich z terenu 5 województw: małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, w tym: rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, przetwórców, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, restauratorów, właścicieli punktów gastronomicznych – którzy zechcą wziąć udział w warsztatach z zakresu zdobycia umiejętności w zakresie produkcji, przetwarzania i rozwijania produktów kulinarnych, spożywczych obszarów wiejskich oraz w imprezie plenerowej, podczas której zaproszeni goście będą promować m.in. produkty dziedzictwa kulinarnego ze swoich regionów.

W ramach operacji zaplanowano następujące formy:

  •  10 warsztatów z tradycji kulinarnych i marketingowych po 30 uczestników w każdej grupie,po 2 warsztaty w każdym województwie;
  •  imprezę plenerową pod nazwą Wolanow Food Festival w miejscowości Wolanów, w ramach której zaplanowano 18 stoisk wystawienniczych dla zaproszonych gości, na których będzie można skosztować, kupić, nawiązać kontakty i porozmawiać z producentami regionalnych i tradycyjnych produktów;
  •  spot radiowy w celu promocji warsztatów oraz festiwalu;
  •  informacje dotyczące promocji operacji oraz relacje z wydarzeń będą zamieszczane na stronie internetowej organizatora (www.wolanów.pl) i partnerów oraz mediach społecznościowych,których zasięg jest ogólnopolski.

Planowanymi efektami realizacji operacji są:

  •  zdobycie umiejętności i wiedzy przez grupę 300 osób z terenu 5 województw w tym 150 osób poniżej 35 roku życia mieszkających na obszarach wiejskich – uczestników warsztatów w zakresie tradycji kulinarnych oraz marketingowych (promocja produktu i marki na przykładzie „papryki przytyckiej” z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów komunikacji);
  •  promocja produktów regionalnych i tradycyjnych na 18 stoiskach wystawienniczych podczas imprezy plenerowej w dniu 15 września 2019 roku ,,Wolanow Food Festival

Tych, którzy nie są partnerami KSOW, zachęcamy do zarejestrowania się w bazie partnerów KSOW na portalu (http://ksow.pl/baza-partnerow-ksow.html)Zachęcamy wszystkich Partnerów KSOW do śledzenia strony internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – http://ksow.pl, strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://ksow.pl/baza-partnerow-ksow.html) oraz strony internetowej Partnera KSOW www.wolanow.pl, na których zamieszczane będą komunikaty o przebiegu realizacji operacji.


Gmina Wolanów dziękuje wszystkim Współpartnerom projektu za merytoryczne wsparcie.

Instytucją odpowiedzialną za treść jest Gmina Wolanów