Niedziela 01:2705.12.2021

DZIŚ SĄ IMIENINY: Saby, Kryspiny, Wilmy

 
Związek Gmin Radomka
Witamy na naszej nowej stronie internetowej Związku Gmin Radomka.
 
 

AKTUALNOŚCI

20 Grudzień 2019

Konkurs „EKO-ozdoby świąteczne”

        W dniu 18 grudnia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku odbyła się wystawa prac plastycznych, która podsumowała tegoroczny Konkurs „EKO – ozdoby świąteczne”.  Do udziału w nim zaproszono uczniów 6 szkół podstawowych  z terenu Związku.
          Organizatorem był Związek Gmin „Radomka” zrzeszający gminy Przysucha, Wieniawa, Przytyk, Wolanów, Zakrzew i Jedlińsk. Jednym z zadań Związku jest edukacja ekologiczna oraz propagowanie ochrony przyrody. Tematem przewodnim konkursu było wykonanie ekologicznych ozdób świątecznych. Pomysł oraz technika wykonania jest dowolna, jednak ozdoby świąteczne MUSZĄ być wykonane z surowców wtórnych ( np. opakowań papierowych, szklanych, plastikowych, gazet, puszek itd.) .
Konkurs przeprowadzany jest w 5 kategoriach:
 I - eko choinka – dla klas I-III
 II - eko ozdoba choinkowa – dla klas I-III
III - eko szopka bożonarodzeniowa – dla klas IV-VIII
IV - eko stroik świąteczny - dla klas IV-VIII
V – szkoła, która dostarczyła najładniejsze prace
          Wystawa jest podsumowaniem konkursu pt. „EKO-ozdoby świąteczne” , która miała przede wszystkim na celu promocję wśród dzieci i młodzieży zachowań ekologicznych, a w szczególności: poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie prawidłowego segregowania odpadów, rozpowszechnianie wiedzy odnośnie pozyskiwania surowców wtórnych, późniejszego ich wykorzystania, uświadamianie możliwości powtórnego wykorzystania zużytych materiałów (odpadów), propagowanie idei recyklingu, rozwijanie uzdolnień plastycznych z wykorzystaniem materiałów odpadowych w działaniach artystycznych.
          Inaugurację wystawy rozpoczął Wójt gminy Wolanów – Ewa Markowska – Bzducha, witając przybyłych gości oraz uczestników. Wszyscy zebrani mogli podziwiać prace wykonane przez uczniów, którzy doskonale poradzili sobie z tym zadaniem. Uczniowie gościnnej szkoły z PSP Mniszek zaprezentowali przedstawienie na temat segregacji odpadów.
        Nadeszła upragniona chwila wręczenia nagród laureatom konkursu. Lista nagrodzonych wyglądała następująco:
Kategoria - eko choinka – dla klas I-III
I miejsce – Karolina Gołuch kl. 3 PSP we Wrzosie
II miejsce – Lena Dyderska kl. 2 PSP nr 1 w Przysusze
III miejsce – Zuzanna Jankowska kl. 1 PSP w Mniszku
Kategoria - eko ozdoba choinkowa – dla klas I-III
I miejsce – Antonina Stawicka kl. 2 PSP nr 1 w Przysusze
II miejsce – Maja Dębska kl. 3B PSP w Wieniawie
III miejsce – Karol Jakubowski kl. 2 PSP w Mniszku
Kategoria - eko szopka bożonarodzeniowa – dla klas IV-VIII
I miejsce – Roksana Pieczeniak kl. 6 PSP we Wrzosie
II miejsce – Bartłomiej Włodarczyk kl. 5A PSP w Mniszku
III miejsce – Adam Sadowski, kl. 5 PSP nr 1 w Przysusze
Kategoria - eko stroik świąteczny - dla klas IV-VIII    
I miejsce – Oskar Tokarski, kl. 6 PSP nr 1 w Przysusze
II miejsce – Aleksandra Małysa kl. 5 PSP w Zakrzewie
III miejsce – Błażej Minda, kl. 7 PSP w Mniszku
Kategoria szkoły
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty
w Mniszku
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego we Wrzosie
          Związek Gmin „Radomka” ufundował nagrody dla wszystkich uczestników za pierwsze miejsce laureaci otrzymali 10 – calowy tablet, za drugie urządzenie wielofunkcyjne, za trzecie aparat typu polaroid. Pozostali uczestnicy odebrali nagrody pocieszenia w postaci bezprzewodowych słuchawek. Szkoła w Przysusze otrzymała projektor multimedialny z ekranem, szkoła z Mniszka zestaw krzeseł, PSP z Wrzosu kosiarkę spalinową, szkoła z Wieniawy i Bierwiec przenośne nagłośnienie, natomiast PSP z Zakrzewa bezprzewodowy mikrofon oraz głośniki do komputera. W tegorocznym konkursie dyrektorzy szkół sami decydowali o wyborze nagrody.
           Widząc zaangażowanie dzieci oraz nauczycieli w powyższe zadanie , wierzymy iż była to słuszna inicjatywa propagująca ochronę środowiska, dlatego będziemy się starać nadał je organizować poruszając nowe tematyki proekologiczne.

30 Lipiec 2019

Związek Gmin Radomka partnerem WOLANOW FOOD FESTIVAL

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 

„Wolanow Food Festival”
Projekt realizowany przez Gminę Wolanów w partnerstwie z:
Gminą Potworów
Związkiem Gmin ,,Radomka”
Stowarzyszeniem LGD ,,Razem dla Radomki”

oraz
we współpracy z 4 dodatkowymi partnerami z innych województw:
LGD ,, Zielony Pierścień”( woj. lubelskie)
LGD Dolina Pilicy (woj. łódzkie)
LGD „ Razem na Piaskowcu” (woj. świętokrzyskie)
LGD Korona Północnego Krakowa (woj. małopolskie)

Czas realizacji operacji od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Łączna kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 177 120,00 zł

Celem operacji pn. „Wolanów Food Festival” jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich a przez to identyfikacja i promocja produktów i potraw z różnych regionów kraju, osadzonych w tradycji kultury polskiej, wytwarzanych od lat tymi samymi metodami i według tych samych receptur. Dla mieszkańców tych obszarów bardzo ważne jest zachowanie lokalnych specjałów, tak by nie odeszły w zapomnienie i nie zostały wyparte przez szybko wytwarzaną przemysłową żywność. Ważne jest wykorzystanie lokalnych, tradycyjnych surowców oraz przyrządzanie dań według tradycyjnych receptur i przepisów. Bardzo istotne jest zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnego źródła dochodu. Priorytetem w operacji jest wspieranie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.
 

Operacja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich z terenu 5 województw: małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, w tym: rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, przetwórców, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, restauratorów, właścicieli punktów gastronomicznych – którzy zechcą wziąć udział w warsztatach z zakresu zdobycia umiejętności w zakresie produkcji, przetwarzania i rozwijania produktów kulinarnych, spożywczych obszarów wiejskich oraz w imprezie plenerowej, podczas której zaproszeni goście będą promować m.in. produkty dziedzictwa kulinarnego ze swoich regionów.

W ramach operacji zaplanowano następujące formy:

  •  10 warsztatów z tradycji kulinarnych i marketingowych po 30 uczestników w każdej grupie,po 2 warsztaty w każdym województwie;
  •  imprezę plenerową pod nazwą Wolanow Food Festival w miejscowości Wolanów, w ramach której zaplanowano 18 stoisk wystawienniczych dla zaproszonych gości, na których będzie można skosztować, kupić, nawiązać kontakty i porozmawiać z producentami regionalnych i tradycyjnych produktów;
  •  spot radiowy w celu promocji warsztatów oraz festiwalu;
  •  informacje dotyczące promocji operacji oraz relacje z wydarzeń będą zamieszczane na stronie internetowej organizatora (www.wolanów.pl) i partnerów oraz mediach społecznościowych,których zasięg jest ogólnopolski.

Planowanymi efektami realizacji operacji są:

  •  zdobycie umiejętności i wiedzy przez grupę 300 osób z terenu 5 województw w tym 150 osób poniżej 35 roku życia mieszkających na obszarach wiejskich – uczestników warsztatów w zakresie tradycji kulinarnych oraz marketingowych (promocja produktu i marki na przykładzie „papryki przytyckiej” z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów komunikacji);
  •  promocja produktów regionalnych i tradycyjnych na 18 stoiskach wystawienniczych podczas imprezy plenerowej w dniu 15 września 2019 roku ,,Wolanow Food Festival

Tych, którzy nie są partnerami KSOW, zachęcamy do zarejestrowania się w bazie partnerów KSOW na portalu (http://ksow.pl/baza-partnerow-ksow.html)Zachęcamy wszystkich Partnerów KSOW do śledzenia strony internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – http://ksow.pl, strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://ksow.pl/baza-partnerow-ksow.html) oraz strony internetowej Partnera KSOW www.wolanow.pl, na których zamieszczane będą komunikaty o przebiegu realizacji operacji.


Gmina Wolanów dziękuje wszystkim Współpartnerom projektu za merytoryczne wsparcie.

Instytucją odpowiedzialną za treść jest Gmina Wolanów