Czwartek 07:5325.08.2016

DZIŚ SĄ IMIENINY: Ludwika, Luizy, Patrycji

 
Związek Gmin Radomka
Witamy na naszej nowej stronie internetowej Związku Gmin Radomka.
 
 

AKTUALNOŚCI

1 Czerwiec 2016

XIII Rowerowy Zlot Gwieździsty

23 Maj 2016

Konkurs fotograficzny – „Rośliny chronione nad Radomką”

10 Maj 2016

Festyn „Światowy Dzień Bioróżnorodności”

4 Listopad 2015

Konkurs fotograficzny „Dzika fauna w dolinie Radomki”

          W dniu 23 października 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Przytyku odbyła   się wystawa zdjęć, która podsumowała tegoroczny konkurs fotograficzny pt.: „Dzika fauna   w dolinie Radomki”. Do udziału w nim zaproszono uczniów ośmiu szkół gimnazjalnych    z terenu Związku (PG Jedlińsk, PG Przytyk, PG Przysucha, PG Wierzchowiny, PG Wsola, PG Wolanów, PG Wieniawa oraz PG Zakrzew).

          Organizatorem był Związek Gmin „Radomka”  zrzeszający gminy Przysucha, Wieniawa, Przytyk, Wolanów, Zakrzew i Jedlińsk.  Jednym z zadań Związku jest ochrona różnorodności fauny i flory oraz propagowanie ochrony przyrody. Konkurs fotograficzny –„Dzika fauna w dolinie Radomki” został dofinansowany przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 12.000,00 zł. Dzięki niemu laureaci oraz szkoły mogły cieszyć się atrakcyjnymi nagrodami.

          Tematem konkursu były dzikie zwierzęta znajdujące się na naszym terenie rozbudzając w ten sposób zamiłowanie oraz szacunek do otaczającej przyrody.  Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości ekologicznej, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym, promocja terenów przyrodniczych Związku Gmin „Radomka” ze względu na walory przyrodnicze, ekologiczne i krajobrazowe oraz popularyzacja amatorskiej fotografii.

          Inaugurację wystawy rozpoczął Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przytyku Pani Ewa Jaskólska, witając przybyłych gości oraz uczestników. Wszyscy zebrani mogli podziwiać zdjęcia wykonane przez uczniów, którzy doskonale poradzili sobie z tym zadaniem. Wysłuchaliśmy prelekcji pt. „Chrońmy naszą faunę”, wygłoszonej przez Leśniczego Nadleśnictwa Radom Pana Grzegorza Rokicińskiego. Przedstawił wszystkim zgromadzonym argumenty dlaczego tak ważnym elementem naszego świata są zwierzęta, dlatego tego też musimy się starać aby zagrożone gatunki nie wyginęły.

         Przygotowany został również sprawdzian wiedzy z tej samej tematyki. Zgłosili  się do niego przedstawiciele szkół gminnych. Gimnazjaliści wykazali się szeroką wiedzą  ze znajomości zwierząt chronionych w Polsce. Najlepszy okazał się Sebastian Walczak   z Jedlińska, na drugim miejscu uplasowała się Dominika Domińczak z Zakrzewa, trzecie przypadło  Michałowi Górajowi  Przytyka

        Jurry miało duży problem z wyborem najładniejszych zdjęć, dlatego postanowiono podzielić prace na trzy kategorie.

Lista laureatów wyglądała następująco:

Kategoria ssaki

I miejsce Jakub Rdzanek kl. 2 b z Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie

II miejsce Karol Tuzimek kl. 3a z Publicznego Gimnazjum we Wsoli

III miejsce Bartłomiej Firlej kl. 2b z Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie

Kategoria ptaki

I miejsce Emilia Szczęśniak kl. 1a z Publicznego Gimnazjum w Przytyku

II miejsce Natalia Markiewicz kl. 3 z Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie

III miejsce Weronika Drabik kl. 1a z Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie

Kategoria  gady, płazy, owady

I miejsce Klaudia Deleska kl. 3B z Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku

II miejsce Julia Parszewska kl. 1D z Publicznego Gimnazjum w Wolanowie

III miejsce Karolina Nowakowska kl. 1 B z Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku

Kategoria szkoły, które dostarczyły najładniejsze zdjęcia

I miejsce Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie

II miejsce Publiczne Gimnazjum im. Bpa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku

III miejsce Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku

           Konkurs fotograficzne cieszą się dużą popularnością wśród naszych gimnazjalistów, dlatego będziemy się starać nadał je organizować poruszając nowe tematyki związane   z ochroną środowiska i poznawaniem terenu Związku.

7 Październik 2015

Konkurs przyrodniczy – „Święto drzewa”

         

Związek Gmin "Radomka" otrzymał dofinansowania w ramach programu "Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej" przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pt. Konkurs przyrodniczy – "Święto drzewa" w kwocie 12.000,00 zł

 Konkurs przyrodniczy –„Święto drzewa"

          Dnia 4 października 2015 r. w malowniczym Parku Historycznym w Taczowie odbyło rozstrzygnięcie konkursu przyrodniczego „Święto drzewa”.  Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych sześciu gmin (Jedlińsk, Zakrzew, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Przysucha)  tworzących Związek Gmin „Radomka”, którzy liczyli w sumie 500 uczestników.

          Organizatorem imprezy był Związek Gmin „Radomka” we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Woli Taczowskiej. Konkurs przyrodniczy „Święto drzewa” został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej        w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 12.000,00 zł.

          Impreza miała na celu kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców związku oraz poczucia   odpowiedzialności za środowisko. Priorytetem organizatorów była edukacja ekologiczna, uświadomienie dzieciom bardzo  ważnej roli drzew w przyrodzie oraz ukazanie ich  znaczenia w życiu człowieka.  Zachęcając ich do  sadzenia drzew i opieki nad nimi. 

        Przybyłych gości przywitał Sławomir Białkowski Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Radomka” zarazem Wójt Gminy Zakrzew, który podkreślił jak ważną rolę   w codziennym życiu spełniają ekologia i ochrona środowiska. Głos zabrał zaproszony gość Pan Artur Dąbrowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który corocznie wspiera finansowo nasze inicjatywy. Dzięki otrzymanej dotacji zakupiliśmy 500 sadzonek drzewek dla wszystkich uczestników konkursów oraz nagrody dla laureatów.

        Program obfitował w wiele atrakcji. Zgromadzeni uczestnicy mogli posłuchać koncertu  na rogach myśliwskich zaprezentowanego przez grupę Sygnalistów Myśliwskich  z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Ważnym punktem imprezy było posadzenie 3 dorodnych dębów na pamiątkę owego dnia z czym zmierzyli się wójtowie Związku oraz zaproszeni goście. Przed zasadzeniem Pan Sławomir Białkowski opowiedział wszystkim dawno słyszaną historię Krzysztofa Pendereckiego, znanego kompozytora, który wyczytał  w starych księgach, iż aby nowo zasadzone drzewo dobrze rosło należy włożyć pod nie kopę jaj. Tak też uczyniliśmy pod jednym z dębów, będziemy obserwować czy owa opowieść    się sprawdzi.

       Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Taczowskiej przedstawiła pięknie przygotowany występ artystyczny „Las wita Was”. Uczniowie we wspaniałych strojach zaprezentowali swoje zdolności teatralne oraz wokalne związane z ochroną przyrody. W bardzo ciekawy sposób odbyła się prelekcja zaproszonego Leśniczego z Nadleśnictwa Radom Pana Grzegorza Rokicińskiego , który przystępnym językiem opowiedział jak ważną rolę spełniają drzewa oraz lasy w naszym życiu.

    Punktem kulminacyjnym niedzielnego spotkania był konkurs przyrodniczy pt. „Święto drzewa”. Wytypowani przez swoje szkoły uczestnicy występowali na scenie w różnych kategoriach. Rywalizacja była zacięta, ale przy tym było dużo śmiechu oraz zabawy. Zamierzony cel został spełniony, a mianowicie poszerzenie wiedzy na temat edukacji ekologicznej.

        Największą frajdą dla dzieciaków okazał się pokaz sokolniczy w wykonaniu grupy    z Bytomia „Akuku”. Opowiadali nam o życiu dzikich ptaków tj, puchacz, orzeł, sokół oraz wiele innych, mogliśmy je podziwiać, a niektórych nawet dotknąć. Niedzielne ciepłe popołudnie umiliły nam występy taneczne oraz wokalne grup „Taczowiaki” oraz „Zakrzewiaki”, którzy przybliżyli nam kulturę ludową.

       Nadeszła upragniona chwila, mianowicie rozstrzygniecie konkursów, jurry miało „twardy orzech do zgryzienia”. Bardzo trudno było wybrać tych najlepszych, uczniowie oraz szkoły świetnie zostały przygotowane. A było o co rywalizować? Zwycięzcy zostali nagrodzeni sprzętem elektronicznymi tj. tablet, aparat cyfrowy, radio CD, natomiast szkoły: laptop, telewizor oraz aparat cyfrowy.

      Konkurs przyrodniczy „Święto drzewa” okazał się wyjątkowo owocną imprezą pod względem  edukacyjnym połączoną z zabawą oraz spędzeniem wolnego czasu na świeżym powietrzu. Przyczyniliśmy się również do nowych nasadzeń 500 drzew, które uczniowie otrzymali w zamian za uczestnictwo w konkursach w swoich szkołach. Wierzymy, że idea naszej inicjatywy jest słuszna, chcemy ją kontynuować w kolejnych latach.