Czwartek 15:3921.09.2017

DZIŚ SĄ IMIENINY: Jonasza, Mateusza, Hipolita

 
Związek Gmin Radomka
Witamy na naszej nowej stronie internetowej Związku Gmin Radomka.
 
 

AKTUALNOŚCI

31 Lipiec 2017

Związek Gmin Radomka otrzymał dotacje z WFOŚiGW

7 Lipiec 2017

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – pracownik administracyjno – biurowy w Związku Gmin „Radomka”

Informuje, że w wyniku naboru na w/w stanowisku została złożona 1 kandydatura Pani Karoliny Witaszek zam. Gulinek.
W wyniku zakończenia procedury do zatrudnienia została zakwalifikowana
Pani Karolina Witaszek zam. Gulinek
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na w/w stanowisku.
 
                                                                                       Przewodniczący Zarządu
                                                                                          Sławomir Białkowski

19 Czerwiec 2017

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin ,,Radomka”


Zarząd Związku Gmin „Radomka” ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin „RADOMKA”.
Liczba etatów :  1/2 
Główne obowiązki:
Prowadzenie biura związku, w tym:
 • organizowanie imprez, konkursów, akcji
 • przeprowadzanie przetargów,
 • protokołowanie posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu Związku.
Wymagania:
Wykształcenie : wyższe
Wymagane dokumenty:
 1. Kopia dowodu osobistego
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 5. Życiorys i list motywacyjny.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.  Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa na okres próbny tj, na 3 miesiące. Jeżeli wykonywanie obowiązków nie będzie budzić zastrzeżeń pracodawca podpisze umowę z pracownikiem na czas określony.
Dokumenty należy składać do dnia  03.07.2017 roku w Urzędzie Gminy w Zakrzewie pok. Nr 17 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego w Związku Gmin „Radomka„. 
Inne informacje :
 1. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 2. osoby , których oferty zostaną odrzucone , nie będą powiadamiane.
 3. oferty , które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
 5. informacje o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej  Związku Gmin „Radomka”  oraz na tablicy informacyjnej     w Urzędzie  Gminy w Zakrzewie.

22 Maj 2017

XIV Rowerowy Zlot Gwieździsty

12 Maj 2017

Festyn strażacki „Cztery żywioły świata”

28 Kwiecień 2017

Konkurs Fotograficzny „Odnawialne Źródła Energii w dolinie rzeki Radomki”

Związek Gmin "Radomka" ogłosił konkurs fotograficzny "Odnawialne Źródła Energii w dolinie rzeki Radomki" dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 6 klas szkół podstawowych z terenu Związku Gmin "Radomka".  Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej, budowanie postaw proekologicznych, promocja odnawialnych źródeł energii oraz terenów ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe i ekologiczne. Prace będą oceniane w trzech kategoriach 1) Energia słoneczna 2) Energia wiatrowa 3) Energia wodna.

Zapraszamy na wernisaż, na którym odbędzie się wręczenie nagród laureatom  19 maja 2017 roku o godz. 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku.

1 Grudzień 2016

Konkurs plastyczny „Zwierzęta zimą w dolinie Radomki”