Nordic Walking Park na obszarze działania Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki to sześć parków wytyczonych na terenach Gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. W skład każdego Parku wchodzą 3 trasy: oznakowana kolorem zielonym – najkrótsza ok. 5 km pętla; czerwona – pętla o szacunkowej długości 10 km i czarna – najdłuższa pętla o długości ok. 15 km. Wejścia na trasy zlokalizowane są obiektach rekreacyjno-sportowych: Orlikach, stadionach sportowych i ogólnodostępnych terenach zielonych. Trasy poprowadzone są chodnikami, drogami asfaltowymi i gruntowymi oraz leśnymi duktami. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania,
oraz punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i na pewnych odcinkach pokrywają się. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walkingu, jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy biegowych. Łącznie długość sześciu Nordic Walking Parków wynosi ok. 180 km. Szczegółowy opis poszczególnych Parków znajdziecie Państwo na kolejnych stronach przewodnika. Nordic Walking – marsz po zdrowie!

Pobierz przewodnik Nordic Walking Park: