Przysucha

Gmina Przysucha: www.przysucha.umig.gov.pl

Gmina Przysucha jest gminą miejsko-wiejską. Położona jest w zachodniej części województwa mazowieckiego. Jej powierzchnia wynosi 181,19 km² a zamieszkuje ją 12 157 osób.

Siedziba gminy – Przysucha jest małym lecz bardzo interesującym miasteczkiem powiatowym o bogatej kulturze. Na tych ziemiach bowiem przez wiele lat zamieszkiwały trzy różne społeczności: polska, niemiecka i żydowska. Stąd różnorodność miejscowych zabytków i miejsc pamięci. Na terenie gminy istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura, m.in. turystyczna – miejsca noclegowe, zalew „Topornia” oraz zalew w Nieznamierowicach. Ciekawymi terenami do turystyki pieszej oraz rowerowej są lasy okalające Przysuchę, z ich nieskażoną przyrodą gwarantują turystom udany wypoczynek. Przysucha to miasto Oskara Kolberga – działa tutaj Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga.

Zalew w Toporni

Przez teren gminy przepływają dwie rzeki – Radomka i Wązownica.

W południowo zachodniej części gminy położony jest duży kompleks leśny, zwany lasami przysuskimi. Znajduje się tutaj rezerwat przyrody „Puszcza u źródeł Radomki” o pow. 74.03ha, utworzony w celu ochrony wielogatunkowych drzewostanów o charakterze naturalnym. Jest tu również wiele wąwozów, rozlewisk wodnych, źródlisk, przejść, pagórków oraz pozostałościach po kopalni rudy.

Warto wspomnieć o tym, że w Gródku Leśnym koło Przysuchy miało miejsce jedno z najciekawszych odkryć archeologicznych na ziemi radomskiej. Miejsce to już w VII w. n.e. pełniło rolę ośrodka kultowego. Znaleziono tu kilka tajemniczych kamieni, które zostały uznane za idole dawnych bóstw. Historia, zabytki, kultura oraz malownicze tereny przyrody czynią z miasteczka doskonały ośrodek turystyczny.