Konkurs plastyczny „Zwierzęta zimą w dolinie Radomki”

           W dniu 8 grudnia 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku  odbyła  się wystawa prac plastycznych, która podsumowała tegoroczny Konkurs plastyczny pt.: „Zwierzęta zimą w dolinie Radomki”. Do udziału w nim zaproszono uczniów  klas I-III w sumie 12 szkół podstawowych z terenu Związku                                    

          Organizatorem był Związek Gmin „Radomka”  zrzeszający gminy Przysucha, Wieniawa, Przytyk, Wolanów, Zakrzew i Jedlińsk.  Jednym z zadań Związku jest ochrona różnorodności fauny i flory oraz propagowanie ochrony przyrody. Konkurs plastyczny –   „Zwierzęta zima w dolinie Radomki” został dofinansowany przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 15.000,00 zł. Dzięki niemu laureaci oraz szkoły mogły cieszyć się atrakcyjnymi nagrodami.

          Tematyką prac konkursowych były prace plastyczne wykonane w różnych technikach ukazujące jak możemy pomóc dzikim zwierzętom przetrwać zimę w trudnych warunkach atmosferycznych  na naszym terenie. Celem konkursu było zachęcenie uczniów   do poznawania przyrody i zachodzących w niej zjawisk, rozbudzanie wrażliwości na potrzeby środowiska, rozwijanie postaw proekologicznych. Zwrócenie uwagi dzieci na problemy zwierząt dziko żyjących zimą, rozwijanie pozytywnych uczuć wobec świata przyrody. Zapoznanie uczniów  z różnymi sposobami na przetrwanie warunków niekorzystnych klimatycznie przez zwierzęta. Przybliżenie uczestnikom tematyki zwierząt chronionych..

          Inaugurację wystawy rozpoczął  Wójt gminy Jedlińsk – Kamil Dziewierz , witając przybyłych gości oraz uczestników. Wszyscy zebrani mogli podziwiać prace wykonane przez uczniów, którzy doskonale poradzili sobie z tym zadaniem. Wysłuchaliśmy prelekcji  wygłoszonej przez przedstawicieli Koła Łowieckiego „Ryś” z Radomia w osobie Włodzimierz Chojnacki – prezes oraz Krzysztof Barszcz – strażnik łowiecki. Opowiedzieli nam o działalności koła oraz życiu leśnych zwierząt w pięknej zimowej scenerii, która była wielka atrakcją, nie tylko dla dzieci, ale również dorosłych.

          Uczniowie klas III z  PSP Jedlińsk zaprezentowały przedstawienie na temat dokarmiania zwierząt oraz ukazali, jakie problemy niesie ze sobą zima w ich życiu.

        Po edukacji nadeszła upragniona chwila wręczenia nagród laureatom konkursu. Zgodnie z regulaminem prace uczniów zostały podzielone na 4 kategorie (wykonane kredkami, farbami, pastelami, wyklejanki). Szkoły również rywalizowały o nagrody w 2 kategoriach (szkoły, które dostarczyły najładniejsze zdjęcia oraz przygotowały plakat z okazji dnia dokarmiania zwierząt).

Lista nagrodzonych wyglądała następująco:

Kategoria „ prace wykonane kredkami”

I miejsce – Nikola Figura kl. 3b PSP Mniszek

II miejsce – Magdalena Oleś kl. 2a PSP Wieniawa

III miejsce – Oliwia Zimróz kl. 3 PSP Przysucha nr 1

Kategoria „prace wykonane farbami”

I miejsce – Maja Miziołek kl. 3a PSP Przytyk

II miejsce –Oliwia Nogaj kl. 2 PSP Mleczków

III miejsce – Aleksandra Stawczyk kl 2 PSP Gulin

Kategoria „prace wykonane pastelami”

I miejsce – Anna Dobroń kl. 3 PSP Skrzyńsko

II miejsce – Anna Lipińska kl. 2 PSP Skrzyńsko

III miejsce – Martyna Skwarek kl. 3 PSP Wrzeszczów

Kategoria „prace wyklejanki”

I miejsce – Patryk Pałgan kl. 3 PSP Skrzyńsko

II miejsce – Wiktoria Zawada kl. 3 b PSP Jedlińsk

III miejsce – Zuzanna Szatan kl. 1 PSP Wrzeszczów

Szkoły

Kategoria szkoła, która dostarczyła najładniejsze prace

I miejsce – PSP Skrzyńsko

II miejsce – PSP Przytyk

III miejsce – PSP Wieniawa

Kategoria plakat „Dzień dokarmiania zwierząt”

I miejsce – PSP Wrzeszczów

II miejsce – PSP Gulin

III miejsce – PSP Bieniędzice

           Widząc zaangażowanie dzieci oraz nauczycieli w powyższe zadanie , wierzymy iż była to słuszna inicjatywa propagująca ochronę środowiska, dlatego będziemy się starać nadał je organizować poruszając nowe tematyki proekologiczne.

Możliwość komentowania została wyłączona.