Konkurs fotograficzny „Dzika fauna w dolinie Radomki”

          W dniu 23 października 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Przytyku odbyła   się wystawa zdjęć, która podsumowała tegoroczny konkurs fotograficzny pt.: „Dzika fauna   w dolinie Radomki”. Do udziału w nim zaproszono uczniów ośmiu szkół gimnazjalnych    z terenu Związku (PG Jedlińsk, PG Przytyk, PG Przysucha, PG Wierzchowiny, PG Wsola, PG Wolanów, PG Wieniawa oraz PG Zakrzew).

          Organizatorem był Związek Gmin „Radomka”  zrzeszający gminy Przysucha, Wieniawa, Przytyk, Wolanów, Zakrzew i Jedlińsk.  Jednym z zadań Związku jest ochrona różnorodności fauny i flory oraz propagowanie ochrony przyrody. Konkurs fotograficzny –„Dzika fauna w dolinie Radomki” został dofinansowany przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 12.000,00 zł. Dzięki niemu laureaci oraz szkoły mogły cieszyć się atrakcyjnymi nagrodami.

          Tematem konkursu były dzikie zwierzęta znajdujące się na naszym terenie rozbudzając w ten sposób zamiłowanie oraz szacunek do otaczającej przyrody.  Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości ekologicznej, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym, promocja terenów przyrodniczych Związku Gmin „Radomka” ze względu na walory przyrodnicze, ekologiczne i krajobrazowe oraz popularyzacja amatorskiej fotografii.

          Inaugurację wystawy rozpoczął Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przytyku Pani Ewa Jaskólska, witając przybyłych gości oraz uczestników. Wszyscy zebrani mogli podziwiać zdjęcia wykonane przez uczniów, którzy doskonale poradzili sobie z tym zadaniem. Wysłuchaliśmy prelekcji pt. „Chrońmy naszą faunę”, wygłoszonej przez Leśniczego Nadleśnictwa Radom Pana Grzegorza Rokicińskiego. Przedstawił wszystkim zgromadzonym argumenty dlaczego tak ważnym elementem naszego świata są zwierzęta, dlatego tego też musimy się starać aby zagrożone gatunki nie wyginęły.

         Przygotowany został również sprawdzian wiedzy z tej samej tematyki. Zgłosili  się do niego przedstawiciele szkół gminnych. Gimnazjaliści wykazali się szeroką wiedzą  ze znajomości zwierząt chronionych w Polsce. Najlepszy okazał się Sebastian Walczak   z Jedlińska, na drugim miejscu uplasowała się Dominika Domińczak z Zakrzewa, trzecie przypadło  Michałowi Górajowi  Przytyka

        Jurry miało duży problem z wyborem najładniejszych zdjęć, dlatego postanowiono podzielić prace na trzy kategorie.

Lista laureatów wyglądała następująco:

Kategoria ssaki

I miejsce Jakub Rdzanek kl. 2 b z Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie

II miejsce Karol Tuzimek kl. 3a z Publicznego Gimnazjum we Wsoli

III miejsce Bartłomiej Firlej kl. 2b z Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie

Kategoria ptaki

I miejsce Emilia Szczęśniak kl. 1a z Publicznego Gimnazjum w Przytyku

II miejsce Natalia Markiewicz kl. 3 z Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie

III miejsce Weronika Drabik kl. 1a z Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie

Kategoria  gady, płazy, owady

I miejsce Klaudia Deleska kl. 3B z Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku

II miejsce Julia Parszewska kl. 1D z Publicznego Gimnazjum w Wolanowie

III miejsce Karolina Nowakowska kl. 1 B z Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku

Kategoria szkoły, które dostarczyły najładniejsze zdjęcia

I miejsce Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie

II miejsce Publiczne Gimnazjum im. Bpa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku

III miejsce Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku

           Konkurs fotograficzne cieszą się dużą popularnością wśród naszych gimnazjalistów, dlatego będziemy się starać nadał je organizować poruszając nowe tematyki związane   z ochroną środowiska i poznawaniem terenu Związku.

Możliwość komentowania została wyłączona.