Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin ,,Radomka”

Na w/w stanowisko została złożona jedna oferta pracy.

Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną z kandydatką, która wykazała wszechstronną wiedzę i niezbędne umiejętności zgodne z opisem stanowiska pracownika administracyjno-biurowego, co znalazło potwierdzenie w jej dokumentach podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana kandydatura:

Pani Katarzyna Wojcieszak

zam. Zatopolice

 

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin ,,Radomka”

Sławomir Białkowski

Możliwość komentowania została wyłączona.