3 kandydatów na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin ,,RADOMKA”

        W dniu 23.07.2013r. Zarząd Związku Gmin ,,Radomka”  stwierdził, iż :

W I etapie, w wyniku przeprowadzonej analizy formalnej w  do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostały zakwalifikowane 3 osoby:

  • Michał Kutkiewicz zam. Zakrzew
  • Anna Woźniak zam. Przytyk
  • Malwina Zofia Karolik zam. Bielicha

W II etapie przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami w zakresie wiedzy merytorycznej związanej ze stanowiskiem pracy:

  • Michał Kutkiewicz
  • Malwina Zofia Karolik
  • Anna Wożniak-  nie zgłosiła się na rozmowę kwalifikacyjną

Przewodniczący

Zarządu Związku Gmin ,,Radomka”

Sławomir Białkowski

Możliwość komentowania została wyłączona.