Akcja ratowania kasztanowców

W 2005 roku Związek Gmin „RADOMKA” (Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Przytyk, Zakrzew, Jedlińsk), przystąpił do realizacji programu ochrony kasztanowców przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Przy udziale Ligi Ochrony Przyrody Zarządu Okręgowego w Radomiu zorganizowano dla nauczycieli ze szkół z terenu Związku warsztaty ekologiczne pn. „Ratujmy kasztanowce”. Następnie na terenie 6 gmin tworzących Związek Gmin dokonano inwentaryzacji kasztanowców, których zlokalizowano ok. 700. Zadanie to wykonały grupy gimnazjalistów z terenu Związku pod kierunkiem opiekunów.

W okresie jesiennym spod wybranych drzew usuwane są liście do worków lub bezpośrednio (w miarę możliwości) spalane. W 2008 roku została przyznana nam dotacja w wysokości 6000 zł dzięki której objęliśmy ochroną 250 sztuk. drzew kasztanowców metoda zakładania opasek lepowych na pnie. Co w znacznym stopniu poprawiło kondycje tych drzew.

Możliwość komentowania została wyłączona.