Konkursy fotograficzne

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w dolinie Radomki”

W styczniu roku 2022 Związek Gmin Radomka ogłosił konkurs fotograficzny skierowany do dzieci imłodzieży ze szkół podstawowych z terenu gmin związku. Głównym celem konkursu było rozwijaniekreatywności i motywowanie do doskonalenia umiejętności ...
Czytaj dalej

Konkurs Fotograficzny „Cztery pory roku w dolinie Radomki”

Związek Gmin „ Radomka” serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Cztery pory roku w dolinie Radomki”. Tematem prac jest wykonanie aktualnych prac fotograficznych ukazujących atrakcyjne ...
Czytaj dalej

Konkurs Fotograficzny „Odnawialne Źródła Energii w dolinie rzeki Radomki”

Związek Gmin „Radomka” ogłosił konkurs fotograficzny „Odnawialne Źródła Energii w dolinie rzeki Radomki” dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 6 klas szkół podstawowych z terenu Związku Gmin „Radomka”.  Celem ...
Czytaj dalej

Konkurs fotograficzny – „Rośliny chronione w dolinie Radomki”

            W dniu 3 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie  odbyła   się wystawa zdjęć, która podsumowała tegoroczny konkurs fotograficzny pt.: „Rośliny chronione nad Radomką”. Do udziału w nim zaproszono ...
Czytaj dalej

Konkurs fotograficzny „Dzika fauna w dolinie Radomki”

          W dniu 23 października 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Przytyku odbyła   się wystawa zdjęć, która podsumowała tegoroczny konkurs fotograficzny pt.: „Dzika fauna   w dolinie Radomki”. Do udziału w nim zaproszono uczniów ...
Czytaj dalej

Konkurs fotograficzny „Dzika fauna w dolinie Radomki”

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań z zakresu „Organizacji konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej” otrzymaliśmy informację, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie ...
Czytaj dalej

Konkurs fotograficzny – „Pomniki przyrody w dolinie rzeki Radomki”

Konkurs fotograficzny – „Pomniki przyrody w dolinie rzeki Radomki” dofinansowany przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.000,00 zł W związku z rozstrzygnięciem konkursu ...
Czytaj dalej