Konkurs fotograficzny – „Rośliny chronione w dolinie Radomki”

 

          W dniu 3 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie  odbyła   się wystawa zdjęć, która podsumowała tegoroczny konkurs fotograficzny pt.: „Rośliny chronione nad Radomką”. Do udziału w nim zaproszono uczniów w sumie 12 szkół podstawowych i gimnazjalnych  z terenu Związku.

          Organizatorem był Związek Gmin „Radomka”  zrzeszający gminy Przysucha, Wieniawa, Przytyk, Wolanów, Zakrzew i Jedlińsk.  Jednym z zadań Związku jest ochrona różnorodności fauny i flory oraz propagowanie ochrony przyrody. Konkurs fotograficzny –   „Rośliny chronione nad Radomką” został dofinansowany przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 15.000,00 zł. Dzięki niemu laureaci oraz szkoły mogły cieszyć się atrakcyjnymi nagrodami.

          Tematyką prac konkursowych były fotografie roślin chronionych występujących    na naszym terenie. rozbudzając w ten sposób zamiłowanie oraz szacunek do otaczającej przyrody.  Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości ekologicznej, rozbudzanie    i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, kształtowanie jedności   ze środowiskiem naturalnym, promocja terenów przyrodniczych Związku Gmin „Radomka” ze względu na walory przyrodnicze, ekologiczne i krajobrazowe oraz popularyzacja amatorskiej fotografii.

          Inaugurację wystawy rozpoczął  gospodarz Gminy Wolanów – Adam Gibała , witając przybyłych gości oraz uczestników. Wszyscy zebrani mogli podziwiać zdjęcia wykonane przez uczniów, którzy doskonale poradzili sobie z tym zadaniem. Wysłuchaliśmy prelekcji  pt. „Chrońmy naszą roślinność”, wygłoszonej przez panią Jadwigę Konotopską pasjonującą się ogrodnictwem. Zaprezentowała nam kolekcję roślin chronionych dawniej i obecnie,    we własnym ogrodzie, takich jak np. orlik pospolity, naparstnica zwyczajna czy wawrzynek wilczedełko.

          Uczniowie z PSP Wolanów przygotowały spektakl słowno-muzyczny w pięknej scenerii, który podkreślał, że warto dbać o naszą przyrodę aby umiejętnie wykorzystywać właściwości roślin w ziołolecznictwie czy kosmetyce. Drugi występ przedstawiła  młodzież    z PG w Wolanowie.

         Przygotowany został również sprawdzian wiedzy z tej samej tematyki. Zgłosili  się do niego przedstawiciele szkół gminnych. Uczestnicy wykazali się szeroką wiedzą     ze znajomości roślin chronionych w Polsce. Najlepszy okazała się Ola Molenda z PG Zakrzew , na drugim miejscu uplasował się Jakub Próchnicki z PSP Wieniawa, trzecie przypadło  Natalii Siara  z PSP Wolanów.

        Jurry miało duży problem z wyborem najładniejszych zdjęć, dlatego postanowiono podzielić prace na trzy kategorie.

Lista laureatów wyglądała następująco:

I kategoria drzewa

1 miejsce Karolina Tarnowska kl. 3B ZSP w Wierzchowinach

2 miejsce Julia Parszewska kl 1D PG Wolanów

3 miejsce Damian Dąbrowski ZSP Wierzchowiny

II kategoria krzewy

1 miejsce Magdalena Kujawiak kl. 2B PG Wolanów

2 miejsce Jakub Sadowski kl 6 PSP Bierwce

3 miejsce Natalia Odzimek PG Wolanów kl. 1D

III kategoria kwiaty

1 miejsce Paulina Sławińska kl 1D PG Wolanów

2 miejsce Michał Podymniak kl. 1C PG w Przytyku

3 miejsce Kacper Piorun kl. 6 PSP Cerekiew

Szkoły, które dostarczyły najładniejsze zdjęcia

I miejsce PG Wolanów

II miejsce PG Wierzchowiny

III miejsce PSP Cerekiew

           Konkurs fotograficzne cieszą się dużą popularnością wśród naszych gimnazjalistów, dlatego będziemy się starać nadał je organizować poruszając nowe tematyki związane  z ochroną środowiska i poznawaniem terenu Związku.

Możliwość komentowania została wyłączona.