Kontakt

Związek Gmin "Radomka"

26-650 Przytyk
ul. Zachęta 57

tel. (48) 618 00 42
radomka@radomka.pl

 

Biuro czynne w dniach:

Środa 7:30-11:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30