Konkurs fotograficzny – „Pomniki przyrody w dolinie rzeki Radomki”

Konkurs fotograficzny – „Pomniki przyrody w dolinie rzeki Radomki”

dofinansowany przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie dotacji, w kwocie 10.000,00 zł

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań z zakresu „Organizacji konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej” otrzymaliśmy informację, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął uchwałę z dnia 11.06.2014 r. w sprawie udzielenia Związkowi Gmin  ,,Radomka’’ dotacji na realizację zadania pn. Konkurs fotograficzny – ,,Pomniki przyrody w dolinie rzeki Radomki’’. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10.000,00 zł. całkowity koszt zadania to 13.200,00 zł.

 

         W dniu 18 czerwca 2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Przysusze odbyła się wystawa zdjęć, która podsumowała tegoroczny konkurs fotograficzny pt.: „Pomniki przyrody w dolinie rzeki Radomki”. Do udziału w nim zaproszono uczniów ośmiu szkół gimnazjalnych z terenu Związku, przewidziano 128 uczestników.

          Organizatorem był Związek Gmin „Radomka”  zrzeszający gminy Przysucha, Wieniawa, Przytyk, Wolanów, Zakrzew i Jedlińsk. Konkurs fotograficzny –„Pomniki przyrody w dolinie rzeki Radomki” został dofinansowany przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 10.000,00 zł.                                                                                                                      

           Tematem konkursu były pomniki przyrody znajdujące się na terenie Związku, dzięki czemu młodzież poznała miejsca w których one się znajdują. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości ekologicznej, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym, promocja terenów przyrodniczych Związku Gmin „Radomka” ze względu na walory przyrodnicze, ekologiczne i krajobrazowe oraz popularyzacja amatorskiej fotografii.

          Inaugurację wystawy rozpoczął Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przysusze Pan Adam Pałgan, witając przybyłych gości oraz uczestników. Wszyscy zebrani mogli podziwiać zdjęcia wykonane przez uczniów, którzy doskonale poradzili sobie z tym zadaniem.

          Następnym punktem była prelekcja pt. „Pomniki przyrody jako dziedzictwo kultury”, wygłoszona przez mgr Teresę Czech – Prezesa Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu. W czasie multimedialnej prezentacji przybliżyła ona najważniejsze zabytki przyrodnicze znajdujące się na terenie powiatu radomskiego i przysuskiego. Ten pierwszy szczyci się aż 190 okazami natury, a ten drugi ma ich 42. Przedstawiła również jakie trzeba spełniać warunki aby wpisać dany okaz do rejestru pomników przyrody. To była naprawdę pożyteczna lekcja ekologii, którą uczestnicy zapamiętają na długo. Uzupełnieniem tej niecodziennej prelekcji stał się sprawdzian wiedzy z tej samej tematyki. Zgłosili się do niego przedstawiciele szkół gminnych, zaś w roli jurorów wystąpili obecni wójtowie i burmistrz Przysuchy. Gimnazjaliści wykazali się szeroką wiedzą ze znajomości tematu.

          Kulminacyjnym punktem było jednak wręczenie nagród w konkursie fotograficznym, lista laureatów wyglądała następująco:

 1 miejsce Oliwer Papis  kl. 2b PG w Przysusze Tytuł: „Sosna – pomnik na Rawiczu”

 2 miejsce Anna Drużdżel kl.2b PG w Zakrzewie Tytuł: „Polodowcowa Pamiątka. Głaz narzutowy w Dąbrówce Podłężnej”

3 miejsce Wiktoria Baranowska kl. 2b ZSO w Wieniawie Tytuł: „Szumiące dęby”

Wyróżnienia:

1.      Julia Dyderska kl. 2a PG w Przysusze Tytuł: „Pomnikowy dąb”

2.      Wiktoria Rafalak kl. 1c PG w Jedlińsku Tytuł: „Historia, którą znam”

3.      Agata Majewska kl. 3a PG w Przytyku Tytuł: „Drzewo pełne wspomnień”

4.      Wiktoria Różańska kl. 3b PG w Zakrzewie Tytuł; „Dąb szypułkowy w parku w Zakrzewie Kolonii”

5.      Aleksandra Łomża kl. 3d PG w Przysusze Tytuł: „Lipowa Aleja”

6.      Wiktoria Majchrzak kl. 3b PG w Zakrzewie Tytuł: „Drzewo pełne wspomnień”

Kategoria Szkoły

1 miejsce Publicznego Gimnazjum w Przysusze

2 miejsce Publiczne Gimnazjum w Zakrzewie

3 miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie

Konkurs z wiedzy

1 miejsce Julia Chrapczyńska z PG Przysucha

2 miejsce Katarzyna Nowak z PG Wieniawa

3 miejsce Kamil Krawczyk z PG Przytyk

  Nagrody wręczali Wójtowie  laureatom  z danej gminy.

           Konkurs fotograficzny –„Pomniki przyrody w dolinie rzeki Radomki”  okazał się doskonałą inicjatywą dla gimnazjalistów dzięki czemu poznali pomniki na swoim terenie. Poszerzyli swoją wiedzę przygotowując się do testu oraz uczestnicząc w bardzo interesującej lekcji ekologii.       

Możliwość komentowania została wyłączona.