Konkurs fotograficzny „Dzika fauna w dolinie Radomki”

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań z zakresu „Organizacji konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej” otrzymaliśmy informację, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął uchwałę z dnia 15.06.2015 r. w sprawie udzielenia Związkowi Gmin „Radomka” dotacji na realizację zadania pn. Konkurs fotograficzny – „Dzika fauna w dolinie Radomki”. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 12.000,00 zł.

Możliwość komentowania została wyłączona.