Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze – pracownik administracyjno – biurowy w Związku Gmin „Radomka”

Informuje, że w wyniku naboru na w/w stanowisku została złożona 1 kandydatura Pani Karoliny Witaszek zam. Gulinek.
W wyniku zakończenia procedury do zatrudnienia została zakwalifikowana
Pani Karolina Witaszek zam. Gulinek
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na w/w stanowisku.
 
                                                                                       Przewodniczący Zarządu
                                                                                          Sławomir Białkowski

Możliwość komentowania została wyłączona.