Zaproszenie do składania ofert

1.      Zamawiający

Związek Gmin „Radomka” z siedzibą przy ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk

e-mail radomka@radomka.pl, tel: (48) 618-00-42

2.      Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Pzp art. 4 ust. 8 o wartości poniżej 30 tys. euro

3.      Opis przedmiotu zamówienia

1)      Betonowy stół do gry w tenisa stołowego na zewnątrz do postawienia  z metalową siatką.

Wykonany z betonu na bazie kruszyw twardych z naturalnych surowców, blat stołu szlifowany, zaimpregnowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Obrzeża blatu oszlifowane i zabezpieczone profilem aluminiowym. Siatka metalowa – ocynkowana przymocowana na stałe, uniemożliwiająca kradzież.

Wymiary stołu: dł. 274 cm, szer. 152 cm, wys. ok.76 cm, grubość blatu 8 cm

Ilość: 18 sztuk

Montaż: wraz z montażem do podłoża

2)      Ławka betonowa z oparciem do postawienia

Wykonana z betonu, siedzisko i oparcie drewniane pomalowane farbą odporną na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

Wymiary: dł. siedziska 180 cm

Ilość: 18 sztuk

Montaż: wraz z montażem do podłoża

3)      Tablica informacyjna

Wykonana z metalu ocynkowanego. Zwierająca z jednej strony regulamin użytkowania betonowego stołu do tenisa stołowego. Z drugiej strony informację, że została sfinansowana przez Związek Gmin „Radomka”

Wymiary: dł. 80 – 100 cm, szer. 50 – 60 cm

Ilość: 18 sztuk

Montaż: wraz z montażem do podłoża

4.      Miejsce montażu

Montaż sprzętu odbędzie się w sześciu gminach województwa mazowieckiego po trzy komplety (komplet tj. stół do tenisa stołowego + ławka + tablica informacyjna) w różnych miejscowościach

1)       Gmina Przytyk 

2)      Gmina Wolanów

3)      Gmina Zakrzew

4)      Gmina Jedlińsk

5)      Gmina Wieniawa

6)      Gmina Przysucha

5.       Cena na wykonanie zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz podatki (w tym sprzęt, transport i montaż)

6.      Gwarancja na wszystkie urządzenia

Minimum 24 miesiące od dnia odbioru zamówienia

7.      Termin wykonania zamówienia

Do 6 tygodni od podpisania umowy

8.      Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta złożona na dołączonym druku w załączniku

9.      Termin, miejsce składania i otwarcia ofert

Oferty  można składać w terminie od 22.04.2014 r. do 29.04.2014 r. w oryginale  na adres Związek Gmin „Radomka” Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew.

Zamawiający nie dopuszcza ofert w formie elektronicznej

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2014 r. Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach postępowania.

10.  Kryterium wyboru oferty

Najniższa cena

11.   Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 80.000 zł

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowanie w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa niż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt prześlemy druk oferty oraz umowę.

Możliwość komentowania została wyłączona.