Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
 
Wykonanie i zamontowanie betonowych stołów tenisowych, betonowych ławek i tablic informacyjnych.
 
Na zapytanie ofertowe odpowiedziały 2 następujące firmy:
       1.  WERAN Sp. z o. o.
Ul. Nowodworska 12/9
54-433 Wrocław
Ce   Cena oferty brutto – 75 276,00 zł
        2.  Muller Jelcz-Lasowice Sp. z o. o.
Al. Młodych 40
55-230 Jelcz-Lasowice
Cena oferty brutto – 98 250,24 zł
 
Wybrano ofertę Nr 1
Nazwa: WERAN Sp. z o. o.
 Ul. Nowodworska 12/9
 54-433 Wrocław
 
Uzasadnienie: najniższa cena
                                                                                                                                Przewodniczący Zarządu
                                                                                                                     Związku Gmin „Radomka”
                                                                                                                 Sławomir  Białkowski                                                                                                                        

Możliwość komentowania została wyłączona.