Podsumowanie pierwszego warsztatu w ramach operacji Wolanów Food Festival

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie pierwszego warsztatu w ramach operacji Wolanów Food Festival

Właśnie zakończyły się pierwsze z 10 warsztatów dotyczące tradycji kulinarnych i ich promocji na przykładzie „papryki przytyckiej”. Warsztaty w których udział wzięły 24 osoby odbyły się na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej zaś zajęcia poprowadziła Pani Małgorzata Bartkiewicz i Pan Marcin Pałach.

Warsztaty te w ramach operacji pn. „Wolanów Food Festival” kierowane są do 300 mieszkańców terenów wiejskich województw łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Organizatorem warsztatów jest Gmina Wolanów która chce wesprzeć lokalnych producentów w działaniach związanych z rozwojem działalności wokół produktów wytwarzanych przez nich lokalnie. Warsztaty mają na celu umożliwić mieszkańcom obszarów wiejskich zdobycie nowych umiejętności zawodowych, rozwinąć ich pasje i zainteresowania oraz wskazać nowe możliwości na wykreowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na obszarach wiejskich.

W trakcie warsztatów omówiono m.in. zagadnienia dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce i na świecie w kontekście dobrych praktyk, omówiono także przykład Papryki Przytyckiej jako potencjalnej pamiątki z regionu, zagadnienia turystyki zrównoważonej, zagadnienia promocji produktu i jego marki w ramach nowych kanałów komunikacji. Uczestnicy warsztatów wspólnie z prowadzącymi przeanalizowali marki różnych produktów lokalnych ze świata w tym omówili prowadzone dla nich działania marketingowe.

Pani Małgorzata Bartkiewicz omówiła zasady prawidłowej komunikacji w tym kwestie jak się komunikować by trafić z przekazem do konsumenta na przykładzie produktu jakim jest Papryka Przytycka. Nie zapomniano również poruszyć zagadnień edukacji ekologicznej w rozwijaniu standardu produktu.

Istotną część warsztatów stanowiły tematy poświęcone sprzedaży bezpośredniej, budowaniu kanałów zbytu, omówienie różnych rozwiązań stosowanych w sprzedaży bezpośredniej, tworzenie organizacji i współpracy rolników pomiędzy różnymi podmiotami działalności na obszarach wiejskich w celu wspólnej skracania łańcucha dostaw z omówieniem zasad promocji takiej działalności. Uczestnicy warsztatów z Małopolski wskazali na problem z sztandarowym produktem regionalnym ich obszaru a mianowicie z Fasolą „Piękny Jaś” z doliny Dunajca który certyfikowany jest tylko przez jednego producenta jak też wskazali na duże nakłady pracy konieczne w uprawie fasoli przy stosunkowo wąskich obszarach zainteresowania tym produktem ze strony konsumentów – gastronomii.  

W podsumowaniu odbyła się burza mózgów uczestników warsztatów którzy starali się przeanalizować produkty z obszaru Pogórza i zdiagnozować które z nich mogły by stanowić ciekawą i atrakcyjną pamiątkę z tego regionu przy założeniu że produkty takie nie tylko cieszyły by się zainteresowaniem turystów ale mogły by być również wytwarzane powszechnie przez wszystkich zainteresowanych rolników. Wśród produktów wskazano miody, soki i konfitury z malin, produkty wytwarzane z buraka ćwikłowego w tym sok, sok z czarnego bzu czy gruszki ze śliwkami w zalewie octowej.

Głównym celem operacji pn. „Wolanów Food Festival” jest umożliwienie  mieszkańcom obszarów wiejskich 5 województw w zdobyciu nowych umiejętności zawodowych, rozwinięcia ich pasji i zainteresowań oraz wskazanie nowych możliwości na wykreowanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na terenach wiejskich jak też promocja przedsiębiorców, rolników, producentów z obszarów wiejskich zajmujących się wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych.

Kolejne warsztaty odbędą się 27 i 29 sierpnia w województwie Świętokrzyskim.

Ostatnim etapem operacji jest wydarzenie plenerowe w trakcie którego promowane będą produkty i producenci z terenu objętego operacją. Gościem specjalnym wydarzenia pn. Wolanów Food Festival które zaplanowano na dzień 15 września 2019 roku będzie Robert Makłowicz.

Udział w warsztatach i samym wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Materiał opracowany przez Gminę WolanówWarsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: „Wolanów Food Festival”.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl,

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Możliwość komentowania została wyłączona.