Warsztaty tradycji kulinarnych i marketingowych

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach tradycji kulinarnych i marketingowych na przykładzie „Papryki przytyckiej”

 

Gmina Wolanów wraz z partnerami zachęca i zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach dot. tradycji kulinarnych i marketingowych na przykładzie  „Papryki przytyckiej” organizowanych w 5 województwach przez Gminę Wolanów w ramach operacji  pn. „Wolanow Food Festival”.

Termin warsztatów:

7 i 10 września 2019 roku. Woj. Lubelskie

05 i 06 września 2019 roku. Woj. Łódzkie

24 sierpnia i 12 września 2019 roku. Woj. Małopolskie

27 i 29 sierpnia 2019 roku. Woj. Świętokrzyskie

30 sierpnia i 14 września 2019 roku. Woj. Mazowieckie

 

Celem warsztatów jest umożliwienie  mieszkańcom obszarów wiejskich 5 województw w zdobyciu nowych umiejętności zawodowych, rozwinięcia ich pasji i zainteresowań oraz wskazanie nowych możliwości na wykreowanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na terenach wiejskich

Ramowy program każdego warsztatu obejmuje:

Dobycie wiedzy na temat historii papryki przytyckiej i innych produktów lokalnych objętych warsztatami, zdobycia informacji jak tworzyć elementy strategii marketingowej dla wybranych produktów wraz z omówieniem charakterystyki tych produktów, wykonania business planu dla działalności, ciekawych przepisów kulinarnych, marketingu i reklamy, działalności w social media i e-marketingu, controllingu marketingowego, skracania łańcucha dostaw, a także na temat tego  jak łączyć „zdrowy tryb życia” w harmonii z przyrodą, prowadzić rozwój który ma przyczyniać się do zachowania zasobów przyrody oraz ochrony rdzennej kultury, prowadzić rozwój który w regionach powinien dokonywać się przy udziale miejscowej ludności, jak tez na temat tego jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w sposób zgodny z ochroną środowiska i wykorzystać ten fakt w zdobyciu klientów. ;

Realizacja warsztatów pn. „Warsztaty tradycji kulinarnych i ich promocja na przykładzie Papryki Przytyckiej” w ramach operacji „Wolanow Food Festival” przyczyni się do odkrycia potencjału tkwiącego w produktach lokalnych i jego wykorzystania dla rozwoju obszaru.

Warsztaty skierowany jest do osób z obszaru województw Małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego przy czym połowa osób uczestniczących w warsztatach ma mieć do 35 lat:

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie prawo wyboru uczestników warsztatów. Preferowani będą uczestnicy do 35 roku życia.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie do dnia 24 sierpnia 2019 r.  na adres a.okroj@wolanow.pl.

Informacje na temat warsztatów można uzyskać pod nr telefonu: 48 380 36 51

Warsztaty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji pn. „Wolanow Food Festival”

Operacja pn. „Wolanow Food Festival” jest realizowana przez Gminę Wolanów w partnerstwie z LGD „Razem dla Radomki”, Związkiem Gmin Radomka oraz Gminą Potworów

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.