„Edukacja Antysmogowa w Dolinie Radomki”

Realizacja zadania publicznego pn. „Edukacja antysmogowa w Dolinie Radomki. Zadanie dofinansowane ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego”
 
 
Projekt „Edukacja Antysmogowa w Dolinie Radomki” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami projektu Związkiem Gmin Radomka oraz Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka”. Wspólnie zamierzamy realizować inicjatywę zmierzającą do edukowania mieszkańców Doliny Radomki na temat szkodliwości smogu. Celem realizowanego projektu jest uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach. Jednym z największych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego są zanieczyszczenia (odpady) pochodzące ze źródeł indywidualnych – domów i mieszkań. Poprzez realizację projektu prowadzić będziemy edukację ekologiczną, w tym skierowaną również do najmłodszych mieszkańców naszego regionu.
Poprzez realizację projektu zamierzamy:
– podnieść świadomość ekologiczną,
– budować postawy proekologiczne,
– rozbudzać wrażliwość na potrzeby środowiska,
– wyrabiać poczucie odpowiedzialności za stan środowiska,
– promować ekologiczne rozwiązania wpływające na poprawę jakości powietrza i docelowo na zdrowie mieszkańców w tym dzieci,
– zwiększyć wiedzę mieszkańców nt. uchwały antysmogowej na Mazowszu.

Możliwość komentowania została wyłączona.