Konkurs przyrodniczy – „Święto drzewa”

Związek Gmin „Radomka” otrzymał dofinansowania w ramach programu „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej” przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pt. Konkurs przyrodniczy – „Święto drzewa” w kwocie 12.000,00 zł

 Konkurs przyrodniczy –„Święto drzewa”

          Dnia 4 października 2015 r. w malowniczym Parku Historycznym w Taczowie odbyło rozstrzygnięcie konkursu przyrodniczego „Święto drzewa”.  Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych sześciu gmin (Jedlińsk, Zakrzew, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Przysucha)  tworzących Związek Gmin „Radomka”, którzy liczyli w sumie 500 uczestników.

          Organizatorem imprezy był Związek Gmin „Radomka” we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Woli Taczowskiej. Konkurs przyrodniczy „Święto drzewa” został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej        w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 12.000,00 zł.

          Impreza miała na celu kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców związku oraz poczucia   odpowiedzialności za środowisko. Priorytetem organizatorów była edukacja ekologiczna, uświadomienie dzieciom bardzo  ważnej roli drzew w przyrodzie oraz ukazanie ich  znaczenia w życiu człowieka.  Zachęcając ich do  sadzenia drzew i opieki nad nimi. 

        Przybyłych gości przywitał Sławomir Białkowski Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Radomka” zarazem Wójt Gminy Zakrzew, który podkreślił jak ważną rolę   w codziennym życiu spełniają ekologia i ochrona środowiska. Głos zabrał zaproszony gość Pan Artur Dąbrowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który corocznie wspiera finansowo nasze inicjatywy. Dzięki otrzymanej dotacji zakupiliśmy 500 sadzonek drzewek dla wszystkich uczestników konkursów oraz nagrody dla laureatów.

        Program obfitował w wiele atrakcji. Zgromadzeni uczestnicy mogli posłuchać koncertu  na rogach myśliwskich zaprezentowanego przez grupę Sygnalistów Myśliwskich  z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Ważnym punktem imprezy było posadzenie 3 dorodnych dębów na pamiątkę owego dnia z czym zmierzyli się wójtowie Związku oraz zaproszeni goście. Przed zasadzeniem Pan Sławomir Białkowski opowiedział wszystkim dawno słyszaną historię Krzysztofa Pendereckiego, znanego kompozytora, który wyczytał  w starych księgach, iż aby nowo zasadzone drzewo dobrze rosło należy włożyć pod nie kopę jaj. Tak też uczyniliśmy pod jednym z dębów, będziemy obserwować czy owa opowieść    się sprawdzi.

       Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Taczowskiej przedstawiła pięknie przygotowany występ artystyczny „Las wita Was”. Uczniowie we wspaniałych strojach zaprezentowali swoje zdolności teatralne oraz wokalne związane z ochroną przyrody. W bardzo ciekawy sposób odbyła się prelekcja zaproszonego Leśniczego z Nadleśnictwa Radom Pana Grzegorza Rokicińskiego , który przystępnym językiem opowiedział jak ważną rolę spełniają drzewa oraz lasy w naszym życiu.

    Punktem kulminacyjnym niedzielnego spotkania był konkurs przyrodniczy pt. „Święto drzewa”. Wytypowani przez swoje szkoły uczestnicy występowali na scenie w różnych kategoriach. Rywalizacja była zacięta, ale przy tym było dużo śmiechu oraz zabawy. Zamierzony cel został spełniony, a mianowicie poszerzenie wiedzy na temat edukacji ekologicznej.

        Największą frajdą dla dzieciaków okazał się pokaz sokolniczy w wykonaniu grupy    z Bytomia „Akuku”. Opowiadali nam o życiu dzikich ptaków tj, puchacz, orzeł, sokół oraz wiele innych, mogliśmy je podziwiać, a niektórych nawet dotknąć. Niedzielne ciepłe popołudnie umiliły nam występy taneczne oraz wokalne grup „Taczowiaki” oraz „Zakrzewiaki”, którzy przybliżyli nam kulturę ludową.

       Nadeszła upragniona chwila, mianowicie rozstrzygniecie konkursów, jurry miało „twardy orzech do zgryzienia”. Bardzo trudno było wybrać tych najlepszych, uczniowie oraz szkoły świetnie zostały przygotowane. A było o co rywalizować? Zwycięzcy zostali nagrodzeni sprzętem elektronicznymi tj. tablet, aparat cyfrowy, radio CD, natomiast szkoły: laptop, telewizor oraz aparat cyfrowy.

      Konkurs przyrodniczy „Święto drzewa” okazał się wyjątkowo owocną imprezą pod względem  edukacyjnym połączoną z zabawą oraz spędzeniem wolnego czasu na świeżym powietrzu. Przyczyniliśmy się również do nowych nasadzeń 500 drzew, które uczniowie otrzymali w zamian za uczestnictwo w konkursach w swoich szkołach. Wierzymy, że idea naszej inicjatywy jest słuszna, chcemy ją kontynuować w kolejnych latach.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.