Międzygminny Piknik Ekologiczny

Międzygminny Piknik Ekologiczny dofinansowany

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie dotacji, w kwocie 5.000,00 zł

  

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań z zakresu Edukacji Ekologicznej otrzymaliśmy informację, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął uchwałę z dnia 26.03.2014 r. w sprawie udzielenia Związkowi Gmin  ,,Radomka’’ dotacji na realizację zadania pn. ,, Międzygminny Piknik Ekologiczny’’

Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.000,00 zł. całkowity koszt zadania to 14.784,00 zł.

Możliwość komentowania została wyłączona.