Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin ,,Radomka”

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana kandydatura:

                                       Pani Malwiny Karolik

                                            zam. Bielicha

W/w kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich kandydatów.

Wykazała wszechstronną wiedzę i niezbędne umiejętności zgodne z opisem stanowiska pracownika administracyjno-biurowego, co znalazło potwierdzenie w jej dokumentach oraz podczas rozmowy kwalifikacyjne.

                                                                                        Przewodniczący

Zarządu Związku Gmin ,,Radomka”

Sławomir Białkowski
 

Możliwość komentowania została wyłączona.