Sprawozdanie – Międzygminny Festyn Ekologiczny

Dnia 30 września 2012r. w Mniszku przy Publicznej Szkole Podstawowej odbył się Międzygminny Festyn Ekologiczny, w którym wzięli udział mieszkańcy z sześciu gmin wchodzących w skład Związku Gmin ,,Radomka’’ ( Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Przytyk, Zakrzew, Jedlińsk ).

Organizatorem imprezy był Związek Gmin ,,Radomka’’ we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Mniszku.

            Międzygminny Festyn Ekologiczny został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 35.000,00 zł.

            Organizatorzy za priorytet postawili sobie poprawę czystości terenu związku oraz zwiększenie świadomości mieszkańców  na temat ekologii. Ponadto jego celem było  przełamie bierności i poczucia braku wpływu jednostki na problem zanieczyszczenia, a przy tym uświadomienie, że reagując lokalnie, przyczyniamy się do globalnego poprawienia stanu środowiska.

            Licznie zebranych gości powitali: Izabela Żurek- Dyrektor PSP w Mniszku, Sławomir Białkowski- przewodniczący zarządu Związku Gmin ,,Radomka’’, wójt gminy Zakrzew i Krzysztof Murawski- wójt gminy Wolanów.  Podkreślili ogromne znaczenie prowadzenia działań w zakresie ekologii dla środowiska lokalnego oraz przedstawili informacje na temat działań podjętych przez Związek Gmin ,,Radomka’’.

            Impreza rozpoczęła się od występu artystycznego pt. ,,Eko-Kapturek’’  w wykonaniu klasy III z  PSP w Mniszku pod opieką p. Barbary Panek. Dzieci z placówek oświatowych związku wzięły udział w konkursach z ciekawymi nagrodami. W konkursie „Eko-Song” zwyciężyli: I miejsce – Magdalena Nogalska z PSP w Bierwcach,
II miejsce – Aleksandra Kleczkowska z PSP w Bieniędzicach, III miejsce – Izabela Pluta   z PSP w Zakrzewie. Zaś  w konkursie „EKO-Mody” I miejsce zajęła Dominika Rybska z PG w Zakrzewie, II miejsce – Julia Drewnowska z PSP w Bierwcach oraz III miejsce – Patrycja Kamińska z PG w Przysusze. W konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej zwyciężyła PSP w Janiszewie, na II miejscu uplasowało się PG w Przysusze natomiast na  III  ZSO w Wieniawie. Certyfikat Eko-Szkoły tj. szkoły przyjaznej środowisku zdobyła PSP w Mniszku, II miejsce – PG w Przytyku,  III miejsce – PSP  w Zakrzewie. Ogłoszono także wyniki VIII edycji konkursu „Zbiórka makulatury” . Spośród szkół biorących udział, nagrodzona została najlepsza szkoła w każdej gminie należącej do związku, która zebrała największą ilość makulatury. Zwycięzcami zostali: gmina Zakrzew – PSP w Zakrzewie, gmina Przytyk – PG w Przytyku, gmina Wieniawa – PSP w Wieniawie, gmina Jedlińsk – PSP w Bierwcach, zaś w gminie Wolanów – PSP w Mniszku. W trakcie festynu przeprowadzona została akcja ,,Drzewko za surowiec wtórny’’, ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Każdy beneficjent, który przyniósł surowiec wtórny ( makulaturę, szkło, złom, elektroodpad itp.)  otrzymał sadzonkę drzewka.  Szkoły, które zdecydowały się wziąć udział w tej akcji, mogły później zasadzić drzewko na terenie swojej placówki. Na zakończenie p. Teresa Czech z Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu poprowadziła plenerową lekcję ekologii. Mieszkańcy związku dowiedzieli się, jak segregować odpady oraz zapoznali się z ważniejszymi gatunkami drzew leśnych występujących na swoich  terenach.  Uczestnicy imprezy mogli spróbować zdrowej żywności od Państwa Pysiaków z gminy Zakrzew oraz gorącej grochówki ufundowanej przez związek. Słodką atrakcją była kawiarenka z domowymi wypiekami, przygotowana przez  rodziców dzieci z PSP w Mniszku.

Zwieńczeniem imprezy było wspólne posadzenie drzewka na terenie PSP w Mniszku przez Krzysztofa Murawskiego- wójta gminy Wolanów i Sławomira Białkowskiego- przewodniczącego zarządu Związku Gmin ,,Radomka’’.

            Międzygminny Festyn Ekologiczny wzbudził wielkie zainteresowanie mieszkańców Związku Gmin ,,Radomka’’ ( Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Przytyk, Zakrzew, Jedlińsk ), którzy niedzielne popołudnie spędzili przyjemnie i pożytecznie.

Możliwość komentowania została wyłączona.