Informacje o wynikach naboru na stanowisko pracownika administratcyjno-biurowego Związku Gmin „RADOMKA”

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została Pani Anna Kulińska zam. Radom.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w II etapach:

I – selekcja dokumentów

II – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacji w zakresie wiedzy merytorycznej związanej ze stanowiskiem, na który przeprowadzany był nabór.

W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja stwierdziła, że spełnia wszystkie wymagania stawiane dla w/w stanowiska. Wykazała się dużą znajomością zagadnień merytorycznych wymaganych na przyszłym stanowisku pracy.   

 

Przewodniczący

Związku Gmin „RADOMKA”

Sławomir Białkowski

Możliwość komentowania została wyłączona.